پایدارکننده پایه قلع

      گرچه PVC يكي ازترموپلاستيك هاي پركاربرد است اما به دليل محدوديت هاي خاص، افزودني هاي متنوعي در تركيبات آن مورد استفاده قرار مي گيرد.  پايداري حرارتي پايين و تخريب درطول فرآيند از جمله اين محدوديت هاست كه براي بهبود آن پايداركننده هاي مختلف مانند تركيبات سرب، صابون ها، قلع ارگانيك و پايداركننده هاي آلي بكار مي رود درحقيقت نقش اصلي اين پايداركننده ها برقراري پيوند با هيدروژن كلرايد و جايگزين كردن اتم هاي كلر ناپايدار در زنجيرهاي PVC است.

     از پایدار کننده های رایج در ساخت لوله و اتصالات پی وی سی هستند که پایداری حرارتی، نوری، رنگی خوبی را به همراه دارند.از بعضی از انواع آن در مصارفی که در تماس با غذا و مواد بهداشتی است، استفاده می شود.

 

 

Organo-Tin Stabilizers  

CAS NO

Chemical Name

Product

 

Mono, Dimethyltin mercaptide complex

 SONGSTAB™ MT-500

 

Mono, Di methyltin mercaptide complex

 SONGSTAB™ MT-800

 

Butyltin mercaptide complex

 SONGSTAB™ BT-107N

 

Butyltin tris(2-ethylhexanoate)

 SONGSTAB™ BT-300

 

Octyltin mercaptide

 SONGSTAB™ OT-700R

 

Dioctyltin mercaptide

 SONGSTAB™ TM-710C

 

Dioctyltin di-neodecanoate

 SONGSTAB™ T-320

 

Dioctyltin dilaurate complex

 SONGSTAB™ TL-700

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران