سیستمهای چندجزئی

     پایدارسازی پلیمر نیازمند محافظت از آن در برابر عوامل متعددی است. از خنثی سازی کاتالیست باقی مانده در ترکیب پلیمر تا مقاوم سازی آن در برابر حرارت ناشی از فرآیند کردن و در زمان سرویس دهی و محافظت از اشعه فرابنفش. برای کمک به مصرف کننده ودر جهت کاهش پیچیدگی های اختلاط افزودنی های مختلف،  شرکت سانگ وون یک سیستم چند جزئی را ارائه می دهد که متشکل از انواع افزودنی های مورد نیاز در یک بسته است. 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران