ارائه سخنرانی شرکت مانا صنعت تجارت در اولین کنفرانس لوله های پلی اولفینی

مدیر عامل شرکت مانا صنعت تجارت در اولین کنفرانس لوله های پلی اولفینی که در تاریخ های 25 تا  26 خرداد 1399 در هتل المپیک برگزار شد در مورد آخرین دستآوردهای روز دنیا جهت مواد افزودنی لوله های پلی اولفینی  ارائه ای داشت که به معرفی  مواد پایدار کننده جدید  شرکت Songwon  کره جنوبی جهت لوله  های پلی  اولفینی در معرض دی اکسید کلر میپرداخت .  در این ارائه هنچنین ایشان به  ارائه توضیحات راجع به فرم فیزیکی (One Pack System) OPS   یا NDB  و روی آوردن اکثر پتروشیمی های دنیا به این  فرم فیزیکی  پرداختند. کنفرانس مذبور  توسط  انجمن تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن برگزار شد.  جهت اطلاعات بیشتر میتوانید  با  این شرکت تماس حاصل فرمایید.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران